Các project của PyMi.vn

PyJobs - jobs.pymi.vn

Tổng hợp các tin tuyển việc làm Python tại Việt Nam.

Scrapy crawlers code: pyjobs

CPU rất nhanh - cpu.pymi.vn

Tổng hợp kết quả chạy đo tốc độ CPU trên các máy tính / điện thoại.

Client code: cpuisfast

Hỏi đáp phỏng vấn Python - faq.pymi.vn

Sẵn sàng lên bàn nóng phỏng vấn vào vị trí Python developer

Source: hoidap-python

PyMi CV

CV chuẩn đầu ra cho học viên PyMI.vn PyMICV

HackerNews bot - hn.pymi.vn

Slack bot + website chạy trên nền tảng AWS Lambda - tự động thông báo tin hot về Python lên trang thảo luận của lớp PyMi.vn.

Source: hnpy

CanChi - canchi.pymi.vn

Tính can chi - xem tuổi.

Awesome PyMi

Tổng hợp sản phẩm của học viên PyMi.vn

Source: awesome

Các khoá học của PyMi.vn

Python 3

Học lập trình Python3, học viên sau khoá học có thể đọc hiểu tất cả code Python, viết API với Flask, crawl dữ liệu từ các website, viết script tự động các công việc hàng ngày, tính toán và vẽ biểu đồ với NumPy, Pandas.

Xem chi tiết tại: PyMi.vn

Linux SysAdmin

Học viên sau khóa học có thể thành thạo sử dụng bất kỳ hệ điều hành nhân Linux phổ biến nào. Làm việc hoàn toàn trên các câu lệnh và giao diện text, không cần dùng tới chuột. Hiểu cơ chế hoạt động của hệ thống, cài đặt và sửa chữa các phần mềm. Deploy 2 webapp sử dụng 2 công nghệ khác nhau (Golang/Python).

Xem chi tiết tại SysAd101